Tap


ใช้สำหรับในสวน
ขนาด 4 หุุน  ปากก๊อกสำหรับใส่สายยางรดน้ำต้นไม้
ใช้สำหรับในบ้าน
ขนาด 4 หุุน  ปากก๊อกมีที่กรอง

Powered by MakeWebEasy.com