Tap


ใช้สำหรับในสวน
ขนาด 4 หุุน  ปากก๊อกสำหรับใส่สายยางรดน้ำต้นไม้

ใช้สำหรับในบ้าน
ขนาด 4 หุุน  ปากก๊อกมีที่กรอง


Powered by MakeWebEasy.com